27/02/2024

แม่ฮ่องสอน-ไม่รอด!! อำเภอแม่สะเรียงรวบต่างด้าวส่วมสิทธิ์คนตายทำบัตรประชาชน

แม่ฮ่องสอน-ไม่รอด!! อำเภอแม่สะเรียงรวบต่างด้าวส่วมสิทธิ์คนตายทำบัตรประชาชน
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า นายจรูญ จินะกัณฑ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สะเรียง และนายสกล ศรีมณีทองกุล ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียน ได้รายงานพบบุคคลต้องสงสัยสวมสิทธิ์ผู้ตาย มายื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ในระบบทะเบียนราษฎร์และประชาชนพบภาพถ่ายใบหน้ามีความสงสัยว่า น่าจะไม่ใช่ตัวจริง อาจมีการสวมตัวทำบัตรประชาชน เพราะเมื่อเปรียบเทียบ ภาพใบหน้าบุคคลต้องสงสัย กับภาพถ่ายใบหน้าบิดา มารดา ซึ่งเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ไม่มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
ผู้ต้องสงสัยมีใบหน้าคล้ายแขก ซึ่งต่างจากบิดา มารดาที่ปรากฏในระบบทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชน และพบข้อพิรุธอื่น ๆ เช่น ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก ขณะอายุ 12 ปี จากการสอบปากคำต้องสงสัยอ้างว่า มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน 7 คนแต่จำชื่อได้แค่ 2 คน เป็นต้น ประกอบกับได้รับแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวเคยปรากฎมีข่าวว่า อาจได้บัตรประจำตัวประชาชนโดยผิดกฎหมาย โดยวิธีการสวมสิทธิ์ผู้ตายในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง จึงสั่งการให้ปลัดอาวุโส ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียน ดำเนินการตรวจข้อมูลจากพื้นที่ข้างเคียง หรือบุคคลที่อาจรู้จักบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งสั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สอบปากคำ (ปค.14) ของผู้ยื่นคำขอฯ อย่างละเอียด พร้อมทั้งบันทึกหลักฐานลงลายมือชื่อไว้ ก่อนจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นพยานหลักฐาน
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่า ตนไม่ได้เป็นเจ้าของรายการบุคคลตามทะเบียนราษฎร์แต่อย่างใด ตนได้สมสิทธิ์คนตายในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อนายเอนก ศีลหนุน เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542 มีบิดาชื่อ นายพะกุ๊นุ ศีลหนุน มีมารดาชื่อนางสาวสุวา ชาญพนากุล ที่บ้านห้วยโค้ง ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 15 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเสียชีวิตนานแล้ว แต่ไม่ได้มีการแจ้งการตาย โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสวมชื่อ เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท และผู้ร้องได้เดินทางเข้ามาจากประเทศเมียนมา มาอาศัยอยู่ที่บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากนั้น นายอำเภอแม่สะเรียง ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอ ดำเนินการจับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ. แม่สะเรียง ดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป.
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127