นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษารับมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ พร้อมปฏิบัติการพยาบาลและรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วย

นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมปฏิบัติงานสน…

Read More

นครนายก – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำนักเรียนนายร้อยฯจิตอาสาชั้นปีที่ 4 ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายเข้ารับการบริจาคโลหิตสำรองให้สภากาชาดไทย (ชมคลิป)

นครนายก – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำนักเรียนนายร้อยฯจิตอาสาชั้นปีที่ 4 ที่มีคว…

Read More

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดการถอดบทเรียน ส่งเสริม และพัฒนาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดการถอดบทเรียน ส่งเสริม …

Read More

สตูล ตำรวจน้ำ โชว์ศักยภาพ นำกำลัง เข้าตรวจจับ เฮโรฮีน และยาไอซ์ จำนวนมากและประสานทุกหน่วยเตรียมขยายผล จับกุม ผู้เกี่ยวข้อง (ชมคลิป)

สตูล ตำรวจน้ำ โชว์ศักยภาพ นำกำลัง เข้าตรวจจับ เฮโรฮีน และยาไอซ์ จำนวนมากและประสานทุกหน่วยเ…

Read More