27/02/2024

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อำเภอเกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อำเภอเกษตรวิสัย

วันนี้( 18 มกราคม 2567 )เวลา 10.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชกรณียกิจ ณ อำเภอเกษตรวิสัย โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ได้หารือในประเด็นสำคัญ โดยดำเนินการพิจารณา (ร่าง) มอบหมายภารกิจ เสนอแนะ รับฟังความก้าวหน้า แผนการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยได้หารือถึงกำหนดการอย่างครอบคลุมทุกด้าน อาทิ การถวายความปลอดภัย การจัดเตรียมสถานที่ เส้นทางเสด็จฯ การเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และอื่น ๆ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ต่อไป

ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ว่าได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินตามรอยพ่อ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานกิจกรร ซึ่งมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาและการทำการเกษตรตามรอยพ่อเป็นแนวทางปฏิบัติในห้วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689 087-864-44-00