24/06/2024

บึงกาฬ-เที่ยวงานบุญเดือนสาม เทศกาลไหว้ปู่อือลือ ขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม บึงโขงหลง 2567

บึงกาฬ-เที่ยวงานบุญเดือนสาม เทศกาลไหว้ปู่อือลือ ขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม บึงโขงหลง 2567

จังหวัดบึงกาฬ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงโขที่งหลง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญเที่ยวงานบุญเดือนสาม เทศกาลไหว้ปู่อือลือ ขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม บึงโขงหลง วันที่ 10-12 ก.พ.2567

กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3)
ห่มผ้าพะธาตุเจดีย์ธรรมมุณีศรีรัตนะ และ ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ศรีบุญนาว์

07.30 น. ผู้มีจิตศรัทธา พร้อมกัน ณ วัดศรีทรงธรรม ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

08:00 น.พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ธรรมมุณีศรีรัตนะ วัดศรีทรงธรรม

08:39 น.พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นภูลังกา

09:09 น.อัญเชิญพระอุปคุตขึ้นภูลังกา ณ. พระธาตุศรีบุญเนาวั
(จุดสูงสุดของภูลังกา เขตรอยต่อจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดนครพนม)
พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ศรีบุญเนาว์

11:00 น.เสร็จพิธีการและเดินทางกลับ

*ขึ้นภูลังกาขึ้นทางวัดพระธาตุฎลังกา, การแต่งกายชุดขาว, น้ำดื่มและอาหาร ผู้ร่วมงานเตรียมของส่วนตัวมาเอง

วัน อาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ( ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3)

09.09 น.
– ขบวนเรือไหว้ปู่อือลือราชานาคราช
– ลอยดอกบัวบูซาบารมีปูอือลือ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
10.38. น.
– กิจกรรมถวายบุญเหล่าพญานาคแห่งบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์
– ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
– ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
– ถวายเครื่องบวงสรวง ดนตรีมโหรี พร้อมนางรำ

16.00 น.
– ล่องขบวนเรือไฟ “มหัศจรรย์ถ้ำนาคา ภูลังกามหานที สืบสานตำนานวิถีบารมีปู่อือลือ”
– กิจกรรมบวงสรวงปู่อือลือแม่ย่าแก้วกัลยา ณ เมืองรัตพานคร วัดดอนหม้อทอง บ้านโคกกระแซ

18.00 น.
– กิจกรรมการแสดงประกอบแสง สี เสียง “ตำนานเมืองรัตพานคร” พร้อมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชน ณ สวนสาธารณะบึงโขงหลง

วัน จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ( ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3)

08.00 น. กิจกรรมบวงสรวงปู่อื่อลือประจำปี
– ณ ตำหนักปู่อื่อลือ วัดสว่างวารี บ้านดอนกลาง พิธีบวงสรวงปู่อือลือ พร้อมนางรำชุดพื้นเมืองตามชนเผ่าต่างๆ
– ณ ศาลปู่อือลือ 100 ปี บ้านโสกโพธิ์ ขบวนแห่ปู่อือลือขึ้นศาล 100 ปี พร้อมนางรำกว่า 100 ชีวิต และพิธีบวงสรวงพร้อมมหรสพสมโภชน์
– ณ เมืองรัตพานคร วัดป่าดอนหม้อทอง บ้านโคกกระแซ กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป

#จังหวัดบึงกาฬ
#สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงโขงหลง
#สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
#สภาอุตสาหรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
#เทศกาลไหว้ปู่อือลือ2567
#บึงโขงหลง
#เที่ยวบึงกาฬสุขใจ
#ขึ้นภูดูบึงทึ่งวัฒนธรรม
#พระธาตุเจดีย์ธรรมมุณีศรีรัตนะ
#พระธานตุเจดีย์ศรีบุญเนาว์
#ภูลังกาบึงกาฬ
#พิธีลอยดอกบัวบูชาบารมีปู่อือลือ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป