18/04/2024

ตาก – ทหารราชมนู จับมือทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ความรุนแรง ตามแนวชายแดนไทย – เมียนม่าร์

ตาก – ทหารราชมนู จับมือทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ความรุนแรง ตามแนวชายแดนไทย – เมียนม่าร์
หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร โดย พ.อ. ณัฐกร เรือนติ๊บ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนู ร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก และ องค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร(NGOs) จัดการประชุมทบทวนและซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุด้านยุทธการและด้านกิจการพลเรือน ผ่านระบบ VTC เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่แนวชายแดน จ.ตาก – จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา เนื่องจากในช่วงปัจจุบันยังคงมีการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านใกล้บริเวณแนวชายแดน จ.ตาก
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร ฝ่ายปกครอง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่แนวชายแดน จ.ตาก มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยในพื้นที่แนวชายแดน และหน่วยงานสาธารณสุขรวมทั้งองค์กรเอกชนมีความพร้อมในการสนับสนุนในการดูแลด้านมนุษยธรรมกรณีประชาชนไทยได้รับผลกระทบหรือชาวเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา //////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป