18/04/2024

ตาก – “ผู้การติ๊บ” ตรวจเยี่ยมทหาร ฉก.ราชมนู พร้อมลาดตระเวนชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตย

ตาก – “ผู้การติ๊บ” ตรวจเยี่ยมทหาร ฉก.ราชมนู พร้อมลาดตระเวนชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตย

พ.อ.ณัฐกร เรือนติ๊บ “ผู้การติ๊บ” ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู ) ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพลทหาร พร้อมนำออกทำการลาดตระเวนตรวจช่องทาง ทางธรรมชาติในพื้นที่ ร่วมกับ ชุดลาดตระเว๊ไกล กองกำลังนเรศวร และ ร้อย.ค.หนัก ฉก.ราชมนู เพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตย ของกองกำลังติดอาวุธในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการออกตรวจลาดตระเวณช่องทางลาดตระเวน ช่องทางแม่ตะโหล่งทะ บ้านเปิ่งเคลิ่ง
=ช่องทางเลหล่อชอ บ้านเปิ่งเคลิ่งฯ = และ ช่องทางบอนะทะ บ้านเปิ่งเคลิ่ง อ.อุ้มผาง

ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ กับกำลังพลของหน่วย และ ได้เน้นย้ำแนวทางข้อสั่งการ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร (ผบ.กกล.นเรศวร) ในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน การบูรณาการ จนท.ฯ ในพื้นที่ และ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่โดยใกล้ชิด เนื่องจากพื้นที่ชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์ยังคงมีการเคลื่อนไหว และสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไทยต้องมีการ เฝ้าระวัง เข้มงวด เพื่อรักษาอธิปไตย และป้องกัน ดูแล ชีวิต ทรัพย์สิน ของราษฎรไทยในพื้นที่ชายแดนอีกด้วย
////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป