13/06/2024

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่ลาน้อย รวมพลังแสดงความจงรักภักดี เฉลิมฉลองธงตราสัญญลักษณ์ฯด้วยการแสดงวีถีชีวิตวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ ก่อนส่งมอบต่อให้ทางอำเภอขุนยวมวันนี้

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่ลาน้อย รวมพลังแสดงความจงรักภักดี เฉลิมฉลองธงตราสัญญลักษณ์ฯด้วยการแสดงวีถีชีวิตวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ ก่อนส่งมอบต่อให้ทางอำเภอขุนยวมวันนี้
ภายหลังจากที่ทางอำเภอแม่ลาน้อย ได้รับมอบ ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองพะเกียรติ พระบาทสมเด็ตพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณจุดชมวิวแม่ลาน้อย โดยนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ส่งมอบให้กับทาง ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย หลังจากนั้น ได้นำขบวนเดินวิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เคลื่อนไปตามถนนสาย 108 จากจุดชมวิวแม่ลาน้อย เพื่อไปร่วมเฉลิมฉลอง ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน้อย ซึ่งตลอดสองข้างทางมีกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนร่วมโบกธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ไปมาเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยที่ หอประชุมอำเภอแม่ลาน้อย ว่าที่ร้อยตรี วิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย ได้เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมชมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ดังกล่าว
โดยในกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ มีการแสดงเฉลิมพระเกียรติ จากเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ประกอบด้วย การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21, การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนแม่ละน้อยดรุณสิทธิ์, การแสดงวิถีชาติติพันธ์ของกลุ่มแม่บ้านละอูบ/โรงเรียนไท่จง, การแสดงจากมูลนิธิชีวิตบริบูรณ์ พร้อมทั้งร่วมรับชมการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญ รวมทั้งการแสดงวงดนตรี แสง สี เสียง และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และ ในเช้านี้ วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ จะเคลื่อนขบวนจากอำเภอแม่ลาน้อย ส่งมอบให้กับอำเภอขุนยวม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอขุนยวม ต่อไป
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป