24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทอดผ้าป่าขยะ ลดภาวะโลกร้อน 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน

แม่ฮ่องสอน-ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทอดผ้าป่าขยะ ลดภาวะโลกร้อน 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน / คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน จาก 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน นำผ้าป่าขยะ ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก และกระป๋องเครื่องดื่มที่ทำจากอลูมีเนียม แห่ขบวนขยะจากในเขตเทศบาลเมืองไปทำพิธีทอดผ้าป่าขยะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยพระครูอนุกูลศีลสังวร เจ้าคณะตำบลผาบ่อง เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้ ต.ผาบ่อง อ.เมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน / คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในทุกตำบล เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษ์โลกและ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมไปถึงการลดขยะในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความสะอาดน่าอยู่และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่พบเห็น ตลอดจนเป็นการหารายได้ สมทบกองทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปใช้ด้านสาธารณะประโยชน์ต่อไป
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป