13/06/2024

ตาก.”นายอำเภอแม่สอด” เป็นประธาน งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน ก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนมณีไพรสณฑ์ ทน.แม่สอด

ตาก.”นายอำเภอแม่สอด” เป็นประธาน งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน ก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนมณีไพรสณฑ์ ทน.แม่สอด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09.29 น.นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานจุดธูป=เทียน ในงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน ก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีพระครูประกาศ บุญญากร (ครูบาชัย) เจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อร่วมทำบุญ สมทบทุน ในการก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด.โดยมี ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด นายกุล เครือวีระ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะ เดินทางมาร่วมงานทำบุญในครั้งนี้ ร่วมกับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน รวมทั้งพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่เดินทางมาร่วมงานทำบุญในวันนี้

โดยมีนางรุ่งอรุณ พินิจวงษ์ ประธานฝ่ายฆารวาส การจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี”สมทบทุนซ่อมแชมอาคารเอนกประสงค์ชุมชนมณีไพรสณฑ์” พร้อม น.ส.สายพิณทุสร อินทา ประธานชุมชนมณีไพรสณฑ์ และคณะกรรมการชุมชนมณีไพรสณฑ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ.ที่ทำการชุมชนมณีไพรสณฑ์

รายงานข่าวแจ้งว่า ในโอกาสนี้ พี่น้อง ประชาชนชาวชุมชนมณีไพรสณฑ์ ขอขอบพระคุณ นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และผู้มาร่วมงานทำบุญ ที่ให้เกียรติ ในการจะเดินทางมาร่วมงานบุญ

คณะกรรมการชุมชนมณีไพรสณฑ์ จึงกราบขอบพระคุณ ทุกๆท่านที่ได้มาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีมหากุศลในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่งว่า
ซึ่ง ชาวชุมชนมณีไพรสณฑ์ขอขอบพระคุณ นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด และ ขออาราธคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญความรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ ปฏิกาณ ธนสารสมบัติ ทุกท่านทุกประการเทอญ
////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป