23/07/2024

นครนายก – ชลประทานจังหวัดนครนายก เชิญ อบต.เขาพระ ผู้นำชุมชนร่วมประชุมร่วมกันเพื่อจัดอ่างเก็บน้ำห้วยปรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว

นครนายก – ชลประทานจังหวัดนครนายก เชิญ อบต.เขาพระ ผู้นำชุมชนร่วมประชุมร่วมกันเพื่อจัดอ่างเก็บน้ำห้วยปรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เวลา 09.30 น.ของวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายเจษฎา บุญสุยา ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก นายสุรเชษฐ์ น่วมนุ่ม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ได้เชิญนายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายก อบต.เขาพระ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.เขาพระ ประชาชน สื่อมวลชน และได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สุรพล บุญมา ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยได้ข้อสรุปว่า

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ระยะที่ 1 บริเวณลานด้านล่าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากดำเนินการแล้วเสร็จและตรวจรับเรียบร้อยทางโครงการชลประทานฯ ยินดีที่จะส่งมอบให้กับทางชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน โดยมี อบต.เขาพระเข้ามาส่งเสริมตามอำนาจหน้าที่

2.ประเด็นที่ประชาชนเสนอให้ทางชลประทานเปิดรั้วกั้นทางเข้าสันอ่าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถนำรถขึ้นมาจอดบนบริเวณสันอ่างได้ โดยทาง ผอ.โครงการชลประทานฯ รับฟังความต้องการของประชาชนแล้วไม่ขัดข้อง แต่เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมามีกลุ่มเด็กแว๊นขับรถขึ้นมาแข่งรถกัน เปิดเพลงเสียงดังเกิดมลภาวะทางเสียง และนักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆตามมา จึงต้องมีการวางแผนแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลร่วมกัน ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เข้าร่วมหารือกำหนดทิศทางการบริหารจัดการ เพื่อสร้างอาชีพ รายได้แก่พี่น้องประชาชน โดยในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นัดประชุมรอบ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป