16/06/2024

พิธีเปิดการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2566

พิธีเปิดการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.66 พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย พลตรี วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย (ตท.27), พันเอก เธียรทรรศน์ ศุภประเสริฐ รอง ผบ.ศสพ.(ตท.27), นาวาอากาศเอก วุฒิกร สุวารี ผบ.กรม ปพ.อย.(ตท.31), พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร., พล.อ.ท.พีระยุทธ์ แก้วไสย นายกสมาคมโดดร่มแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกีฬาโดดร่ม พร้อมนักกีฬาเข้าร่วมในพิธี โดยผู้แทนจากเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำการร่วมโดดร่ม โดยโดดร่มจากความสูง 12000 ฟุต ที่ใช้เครื่องบินลาดตระเวณแบบที่ 1 ณ สนามโดดร่มกองทัพเรือ หาดยาว อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

โดยที่ผ่านมากีฬากระโดดร่มได้รับการบรรจุเป็นกีฬาระหว่างเหล่าทัพ ประเภทหนึ่ง มาตั้งแต่ปี 2515 ทั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพในการโดดร่มของกองทัพต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรก กองทัพบกได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีจนถึงปี 2519 จึงได้มีการตกลงให้กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันหมุนเวียนกันไป จนกระทั่ง ปี 2528 จึงได้มีการตกลงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วย โดยในปีนี้เป็นวงรอบของกองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากระโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งที่ 53 ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มพูนความสามัคคีระหว่างทหารและตำรวจ ที่มาร่วมการแข่งขันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
2.เพื่อมุ่งเน้นและปลูกฝัง ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างพลานามัย รู้จักการแพ้ชนะ บนพื้นฐานของความยุติธรรมและถูกต้อง
3.เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของทหารและตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโดดร่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนสร้างความปลอดภัยในสังคม หรือป้องกันประเทศโดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในสมรรถภาพของทหารและตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เพื่อพัฒนาการโดดร่มในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั้งด้านการทหารและพลเรือน

การจัดการแข่งขันโดดร่มในปีนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทแม่นยำ แบ่งเป็น หมู่แม่นยำ (ชาย-หญิง) และบุคคลแม่นยำ (ชาย-หญิง) และ ประเภทเกาะหมู่ 8 WAY SPEED รูปแบบ STEREOPOD นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแข่งขันชิงชนะเลิศทีมอุปถัมภ์ ประเภทแม่นยำ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 ทีม และการแข่งขันชิงชนะเลิศที่มอาวุโสนอกราชการ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ประเภทแม่นยำ จำนวน 3 ทีม

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมเชียร์นักกีฬาโดดร่มได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07:30 น. จนถึง 12:00 น. ตั้งแต่วันที่ 1-8 และ 9 มิ.ย. พิธีปิดการแข่งขัน (6-8) การแข่งขันประเภทเกาะหมู่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป