19/07/2024

ชลบุรี-เตรียมเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ นายกเมืองพัทยาประชุมวางแผนรับมือน้ำท่วม

ชลบุรี-เตรียมเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ นายกเมืองพัทยาประชุมวางแผนรับมือน้ำท่วม

วันที่ 2 มิ.ย.66 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับฤดูฝนอย่างเป็นทางการในปีนี้ ที่พบว่าเข้าฤดูฝนเร็วกว่ากำหนด เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการเพื่อรองรับฤดูฝนที่กำลังมาถึงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเมืองพัทยา ร่วมเจ้าหน้าที่และส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ในที่ประชุมได้เสนอข้อมูลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามยุทธศาสตร์ NEO Pattaya โดยเขตเมืองพัทยามีพื้นที่รับน้ำรวม 43.66 ตร.กม. แบ่งเป็นพื้นที่นาเกลือ 4.88 ตร.กม. พื้นที่พัทยาเหนือ 3.90 ตร.กม. พื้นที่พัทยาใต้ 13.91 ตร.กม. พื้นที่เทพประสิทธิ์ 15.10 ตร.กม. และพื้นที่จอมเทียน 5.87 ตร.กม.

โดยสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมมาจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มรับน้ำจากพื้นที่สูงทางทิศตะวันออก
ท่อระบายน้ำที่มีอยู่เดิมมีขนาดเล็ก รับปริมาณฝนได้เพียง 40 มม.ต่อวัน การรุกล้ำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำมีทางระบายน้ำออกทะเลไม่เพียงพอ แบถมีการพัฒนาที่ดินไปเป็นอาคารที่พักอาศัยเป็นจำนวนมาก

สิ่งที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการและเตรียมการเร่งจัดการดำเนินการโครงการที่เมืองพัทยาได้ทำ ทั้งโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำตามพื้นที่ต่างๆ ให้ดำเนินการโดยไม่ติดขัด และตามสถานีสูบน้ำและระบายน้ำจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสแตนบายอยู่โดยตลอด เพื่อลดภาระในการระบายน้ำลงทะเลไม่ให้ล่าช้าจนเกิดท่วมขังต่อไปด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป