23/07/2024

สระบุรี/จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี

สระบุรี/จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี ประจำปี 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดหนองผักหนอก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ในการนี้ นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีดังกล่าว
– นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอมวกเหล็ก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมพิธีฯ ให้การต้อนรับและนำประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรับบริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคจักษุ วัดสายตา มอบแว่นสายตาให้กับผู้รับบริการ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการกว่า 500 คน โดยมีพิธี/กิจกรรม ดังนี้


1. มอบกระเป๋ายาพระราชทาน ให้ผู้มารับบริการทางการแพทย์ฯ ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก และ อำเภอวังม่วง จำนวน 200 ชุด
2. ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายอุเทน ฉิมไหล อายุ ๔๙ ปี 2.นายสายันต์ น้อยหมื่นไวย์ อายุ ๖๗ ปี และ 3.นางปั่น รัตนคำพจน์ อายุ ๘๕ ปี ทั้งนี้ หน่วยแพทย์พระราชทานฯ และสำนักงานเหล่าการจังหวัดสระบุรี/ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบ กระเป๋ายาพระราชทาน ถุงยังชีพ ผ้าขนหนู ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และของใช้ที่จำเป็น

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป