21/07/2024

จันทบุรี-พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

จันทบุรี-พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันนี้ (3 มิ.ย. 66) ที่วัดโค้งสนามเป้า อ.เมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคู่สมรส นำข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า นำพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคู่สมรสถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม หลังจากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล มีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 46 รูป ออกรับบิณฑบาต


ส่วนภาคค่ำที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคู่สมรส นำข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อฟื้นดินคืนป่าการพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎร จากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป พระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์ แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกัน

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป