23/07/2024

สระบุรี/อำเภอหนองแค ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สระบุรี/อำเภอหนองแค ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีใส่บาตร ถวายธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป