23/07/2024

ร้อยเอ็ด…ยิ่งใหญ่อลังการ พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566 พ่อเมืองร้อยเอ็ดลั่นฆ้องเปิดงาน

ร้อยเอ็ด…ยิ่งใหญ่อลังการ พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566 พ่อเมืองร้อยเอ็ดลั่นฆ้องเปิดงาน

วันนี้ (3 มิ.ย. 66) เวลา 13.00 น. ที่ลานอนุสาวรีย์พระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ร่วมกับอำเภอสุวรรณภูมิ และพี่น้องประชาชน จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะการประดับลวดลายบั้งไฟด้วยลายศรีภูมิหรือลายกรรไกรตัด โดยมีพระครูสุตกิจวิมล เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับงานบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสาน ที่อยู่ในฮีต 12 คอง 14 โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้าน ซึ่งได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พญาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านหรือชุมชนใดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะตกถูกต้องตามฤดูกาล ข้าวปลาอาหารเกิดความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่อย่างผาสุก ปราศจากโรคภัย และภัยพิบัติต่างๆ และจะจัดงานในห้วงเวลาเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี ดังนั้นงานบุญบั้งไฟจึงถือเป็นงานประเพณี ประจำปีที่สำคัญของชาวอีสาน พอใกล้ถึงวันงานชาวอีสานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับบ้านมาร่วมงานบุญบั้งไฟอยู่เสมอ ซึ่งเป็นงานที่สร้างความรักความสามัคคีของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดี

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อของท้องถิ่นเกี่ยวกับตำนานการขอฝนจากองค์พญาแถน ซึ่งผูกพันกับการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชน และงานประเพณีบุญบั้งไฟยังแสดงออกถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำบุญเพื่อหาทุนสมทบสร้างทำนุบำรุงวัดและจะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้ลูกหลานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป