21/07/2024

ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวทำบุญเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ ๓๕๓ ปี พร้อมร่วมจุดประทีป ๒,๕๐๐ ดวงรอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวทำบุญเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ ๓๕๓ ปี พร้อมร่วมจุดประทีป ๒,๕๐๐ ดวงรอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดสิงห์ตำบลสามโคก มีนายพัฒนา กันอำพล ประธานบริษัท เค. ซี .ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เกียรติมาเป็นประธาน ฝ่ายฆาราวาส พร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมเกียรติสีมาคุปต์ ผู้กำกับการฯ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมาย พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่วัดสิงห์สามโคกนั้นทางวัดและประชาชนร่วมกันจุดถ้วยน้ำมันขนาดเล็กที่วางเรียงรายรอบอุโบสถ ให้เกิดแสงสว่างเป็นดวงประทีปจำนวน ๒,๕๐๐ ดวง อย่างสวยงาม

ยังเป็นการบูชาแสงสว่าง เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิตให้โชติช่วงชัชวาล ดั่งแสงจากประทีป มีพระสมุห์อรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ จ.ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ สามโคก นำสวดสรรเสริญ พระรัตนตรัย เวียนเทียนประทักษิณครบ ๓ รอบเพื่อเป็นสิริมงคล วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง ๓ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายมาโนชญ์ บุญอุปถัมภ์ อายุ ๕๖ ปี ประชาชนชาวตำบลกระแชง ตำบลกระแชง อำภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่มาร่วมทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้ได้มพร้อมกับครอบครัว การได้มาทำบุญในครั้งนี้รู้สึกมีความสุขกายสุขใจได้เห็นความงามของวัดสิงห์มีการจุดประทีปที่สวยงามแลจะอยากจะให้วัดสิงห์ได้จัดประเพณีอย่างนี้สืบเนื่องต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป