22/07/2024

สวนนงนุช ถวายพระสมเด็จองค์ปฐมหลักชัย ใหญ่ ด้าย ดี  จำนวน 4 องค์  วัดเทพประทาน  ให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการบูชา

สวนนงนุช ถวายพระสมเด็จองค์ปฐมหลักชัย ใหญ่ ด้าย ดี  จำนวน 4 องค์  วัดเทพประทาน  ให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการบูชา
https://youtu.be/-My3CBQ_V7w
วันนี้ 4 มิ.ย. 66 นายกัมพล  ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำพระสมเด็จปฐมหลักชัย ใหญ่ ด้าย ดี จำนวน 4 องค์ มาถวาย ให้ พระอาจาย์ธาตุ  อธิปัญโญ  เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน  ณ วัดเทพประทาน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี เพื่อนำไปประดิษฐาน บริเวณอาคารฐานพระชั้น 3 ของสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตา ทั้ง 4 มุม
       โดยการสร้างในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจาย์ธาตุ  อธิปัญโญ  เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน มอบธาตุกายสิทธิ์ที่แยกได้จากการคัดพลอยตามความเชื่อว่ามีพลังพุทธคุณในตัวเอง นอกจากนี้ยังมีผงพระสมเด็จวัดระฆัง ที่แตกหัก นำมา ผสมเป็นชนวนมวลสาร หล่อเป็นพระ  โดยสร้างขึ้นจากความศรัทธาของ คุณกัมพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และผู้บริหาร พร้อมทั้งพนักงานในสวนนงนชุพทัยาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถวาย   มีชื่อว่า พระสมเด็จปฐมหลักชัย ใหญ่ ด้าย ดี  มีจำนวน 4 องค์ นั้น
       ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นแท่งคางหมู ขนาดความกว้างด้านล่าง 60 ซ.ม. สูง 85 ซ.ม. ขนาดความกว้างด้านบนด้านละ 50 ซ.ม. ด้านหน้าองค์พระเป็นสมเด็จองค์ปฐม  ด้านขวาเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่  ด้านหลังเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย  ด้านซ้ายเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีย์  จึงเป็นที่มาของพระนาม พระสมเด็จองค์ปฐมหลักชัย ใหญ่ ด้าย ดีพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน  สื่อถึงหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธองค์ในเรื่อง อริยสัจ 4
      และสำหรับ พระสมเด็จองค์ปฐม พระเมตตา  สร้างด้วยนิลทั้งองค์ ประดับผิวองค์พระด้วย พลอยรัตนะ ขนาดใหญ่ หน้าตัก 29 ม. สูง 45 ม. อยู่บนอาคาร 2 ชั้น ประดิษฐาน ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นสิ่งมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบสักการบูชา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป