23/07/2024

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เยี่ยมชมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เยี่ยมชมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อาคารประวิช- สุคนธา เลาหะกุล โรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย ให้ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ กับมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งทำหน้าที่วิทยากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนราธิวาส และ โรงเรียนนราสิกขาลัย โดยผ่านการอบรมคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 โดยมี พันเอกกำธร ศรีเกตุ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 3 พร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจ นำบุตรหลาน มาร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพร้อมทั้ง พระราชกรณียกิจที่สำคัญ งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจน รับชมวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ผ่านจอ LED TV เยี่ยมชมผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งผลงานจากศูนย์ศิลปาชีพ ตลอดจนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 3-7 มิถุนายน เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เว้นหยุดราชการ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป