23/07/2024

พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนรอบที่ตั้ง กองบิน ๔๖

พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนรอบที่ตั้ง กองบิน ๔๖


เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ นางเฮี่ยม พรมสี อายุ ๙๘ ปี เป็นผู้ยากไร้ และสูงอายุ อาศัยอยู่ตัวคนเดียว ณ บ้านเลขที่ ๓๔๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ซึ่งบ้านพักอาศัยนั้น อยู่รอบที่ตั้ง กองบิน ๔๖ ทั้งนี้ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ได้สนับสนุน น้ำดื่ม, ข้าวสาร, อาหารกระป๋อง, ชุดยาสามัญประจำบ้าน, ไม้เท้า แบบมีไฟส่องสว่าง และผ้าห่มกันหนาว สำหรับการดำรงชีวิต และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


โดยมี นายประทุม ทองดอนกลุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ให้การต้อนรับและประสานงานทั้งในด้านการข่าวและการช่วยเหลือประชาชนรอบที่ตั้งกองบิน ๔๖ ณ พื้นที่หมู่ ๑ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
กองบิน46เพื่อประชาชน
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46
WING46

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป