23/07/2024

ปทุมธานี เตรียมยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สู่ Digital Marketing สร้างโอกาสการเข้าถึง และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปทุมธานี เตรียมยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สู่ Digital Marketing สร้างโอกาสการเข้าถึง และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สู่ Digital Marketing และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดปทุมธานี กับ Platform Thailand Showroom โดยคุณศิริญา เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด ร่วมด้วย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สู่ Digital Marketing ของจังหวัดปทุมธานี สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี มุ่งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก โดยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ สินค้าชุมชน / สินค้าเกษตรของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี โดยการจัดจำหน่ายและจัดแสดงสินค้าผ่านแพลตฟอร์มทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์ เพื่อสร้างโอกาส การเข้าถึงตลาดที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น นำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป
ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP /สินค้าชุมชน /สินค้าเกษตร และผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่


ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ -๑๖ มินายน ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓- ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ชั้น G โซนร้านทอง ศูนการค้าฟิวเจอร์ฟาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี กว่า ๕๐ บูท อาทิ ผ้า เครื่องแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพร

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป