24/07/2024

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าฯพร้อมหน่วยงานภาคสังคมลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าฯพร้อมหน่วยงานภาคสังคมลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ณ พื้นที่ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าที่ร้อยตรี ยุทธภูมิ จับจิตต์ นายอำเภอท่าตะเกียบ ปลัดอำเภอ และผู้นำท้องที่ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ให้กับโรงเรียนวัดเทพพนาราม อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

และมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นขวัญกำลังใจ โดนยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน และราชการ เป็นแนวทางในการประสานและบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้กิจกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งทางโลกและทางธรรม กล่าวคือ ในทางโลกคือการทำให้บุคคล ได้ตระหนักถึงหน้าที่และปฏิบัติตนให้สมควรแก่สภาพไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ หรือตำแหน่งใด เช่น การปฏิบัติตนในฐานะลูก ฐานะพ่อ แม่ ครู อาจารย์ที่ดี ให้บังเกิดผลสำเร็จแก่ ตนเอง ส่วนในทางธรรมนั้น คือ การประพฤติดี ในทุก ๆ หน้าที่ในทุกฐานะ ตำแหน่ง ที่ดำรงอยู่ ต่อไป …

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป