23/07/2024

(สุรินทร์) ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี มอบบ้านโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล ”

(สุรินทร์) ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี มอบบ้านโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล ”

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้านโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ให้กับ นายเพียบ สวายวงค์ ณ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 3 บ้านตาเกาว์ใหม่ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และมอบใบประกาศณียบัตรให้กับผู้สนับสนุน ตามที่กองกำลังสุรนารี และหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ได้จัดกำลังพลชุดช่างเข้าดำเนินการช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับ นาย เพียบ สวายวงค์ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 25หมู่ที่ 3 บ้านตาเกาว์ใหม่ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส โดยถือว่าเป็นครอบครัวที่หน่วยงานต้องเร่งให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวดังกล่าว ได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างและอำนวยความสะดวกจาก อำเภอกาบเชิง เทศบาลตำบลกาบเชิง ชมรมผู้สูงอายุอำเภอกาบเชิง งบประมาณจากภาคประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในการก่อสร้างบ้านพัก จำนวนงบประมาณ 189,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องยาเวชภัณฑ์ ผ้าอ้อม เสื้อ และของใช้จำเป็น ให้ผู้พิการด้อยโอกาส จำนวน 14 ครัวเรือน ในพื้นที่ บ้านตาเกาว์ใหม่ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 230,900 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) โดย กองกำลังสุรนารีได้อนุเคราะห์ จัดชุดช่างหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับชุมชน เข้าดำเนินการและช่วยเหลือ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 รวมระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 26 วัน สร้างความปลาบปลื้ม กับครอบครัวนายเพียบ สายวงค์ เป็นอย่างมาก


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป