18/07/2024

สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายนางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่ การติดตามการขับเคลื่อน เขตตรวจราชการที่ 5(สงขลา ,สตูล,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,ชุมพรและสุราษฎร์ธานี)

โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง เข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครู นักเรียนและผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา กล่าวชื่นชมและเข้าใจถึงบริบทการพัฒนาการศึกษาที่คนการศึกษาทุ่มเทต่อการพัฒนาการศึกษา ที่มอบนโยบายฯ

โดย รัฐมนตรีฝากถึงนโยบายอาทิ พาน้องกลับมาเรียน ความปลอดภัย ด้านงบประมาณ งบประมาณรายหัว การลดปัญหา รร.ขนาดเล็ก ทวีศึกษา บุคลากรตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา อัตรานักการภารโรง การบูรณาการหน่วยงาน ความคืบหน้าการดำเนินนโยบาย รร.คุณภาพที่ดูแล รร.เครือข่าย ให้ นร.เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมทางการศึกษา ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ฝากถึงความตระหนักให้ความสำคัญย้ำให้ สพท.ได้ช่วยกันบริหารการจัดการศึกษาให้เกิดผลเป็นธรรม
พร้อมกันนั้นได้รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป