26/07/2024

ปทุมธานี ชาวบ้านร้องกรมชลประทานให้ตรวจสอบร้านอาหารสร้างรุกล้ำคลองรังสิต

ปทุมธานี ชาวบ้านร้องกรมชลประทานให้ตรวจสอบร้านอาหารสร้างรุกล้ำคลองรังสิต

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ชาวบ้านได้ร้องเรียนว่ามีผู้ประกอบการหลายรายสร้างร้านอาหารรุกล้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมถึงรุกล้ำเข้าไปในสวนสาธารณะจนชาวบ้านทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้สถานที่ได้ตามปกติ เนื่องจากมีการ์ดของร้านเฝ้าอยู่ตลอดเวลา ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่มีผู้ร้องเรียนพบว่า ตลอดแนวคลองรังสิตประยูรศักดิ์ช่วง ตำบลประชาธิปัตย์ เขตรับผิดชอบ เทศบาลนครรังสิต และมีร้านอาหารกึ่งสถานบริการตั้งสร้างแบบถาวรอยู่รวมถึงก่อสร้างโครงสร้างมีการตั้งเสาลงยังในคลองเพื่อขยายพื้นที่ร้านรุกล้ำลำคลองชัดเจนนอกจากนั้นด้านข้างติดกับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติโครงการคลองสวยน้ำใส คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เทศบาลนครรังสิต

แต่ถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นร้านอาหารจำหน่ายสุราและมีเวทีดนตรีอยู่กลางสวน ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ มีการสร้างบันไดข้ามเขื่อนกั้นน้ำลงไปยังร้านอาหาร ซึ่งตั้งอยู่ริมคลอง นอกจากนี้ยังมีแพลอยน้ำและซากเรือเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วลอยอยู่ในคลอง จึงฝากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่น กรมชลประทาน อำเภอธัญญบุรี ให้เข้าตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เพราะมีการก่อสร้างร้านอาหารหลายรายและมีเพิ่มมาขึ้นมาเรื่อย ๆ เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว แต่พักหลังอาจจะไม่มีเจ้าหน้าบ้านเมืองลงไปควบคุม จึงมีการขยายร้านร่วมถึงบุกรุกที่สาธารณะและแม่น้ำลำคลอง

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป