23/07/2024

นราธิวาส-ป.ป.ช.นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่ามีเอกชนบางรายการถมดินรุกล้ำที่สาธารณะ (คลองระบายน้ำ)

นราธิวาส-ป.ป.ช.นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่ามีเอกชนบางรายการถมดินรุกล้ำที่สาธารณะ (คลองระบายน้ำ)


ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนิคมสหกรณ์บาเจาะ เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริง หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีเอกชนบางรายถมดินรุกล้ำคลองสาธารณะ ในพื้นหมู่ที่ 10 บ้านทุเรียนนก ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าหากคลองระบายน้ำมีความคับแคบลงจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณกล่าว อันจะทรงผลทำให้พืชผลทางเกษตรเกิดความเสียหายและเกิดน้ำเน่าเสียในที่สุด


จากการเข้าตรวจสอบพบว่า มีการดำเนินการของเอกชนถมดินในลักษณะอาจเข้าข่ายรุกที่สาธารณะ (คลองระบายน้ำ) บริเวณด้านหลังของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยวิธีการใช้ท่อซิเมต์หรือกล่องซิเมนต์ที่ใช้ทำบ่อบำบัดของคูระบายน้ำวางตามแนวริมตลิ่งที่มีอาณาเขตติดต่อกับคลองสาธารณะแล้วใช้ดินถมซ้ำอีกชั้นหนึ่ง และบางส่วนมีการถมดินเพื่อทำเป็นทางสัญจร มีระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร


อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งประสานให้นิคมสหกรณ์บาเจาะ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และฝ่ายปกครอง ที่ความเกี่ยวข้องโดยตรงดำเนินการตรวจสอบระวางแนวเขตของเอกชนรายดังกล่าวกับทางสำนักงานที่ดิน หากพบ่ามีการรุกล้ำก็จะต้องสั่งให้ทำการรื้อถอนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ ได้ให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หมั่นตรวจตราดูแลรักษาพื้นที่ที่ในความรับผิดชอบอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะอันจะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป