26/07/2024

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดงานวันเกษตรตำบลสมอแข เกษตรวิถีใหม่ ชาวสมอแขใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดงานวันเกษตรตำบลสมอแข เกษตรวิถีใหม่ ชาวสมอแขใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ


วันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายวรพล ธนะศรีสืบวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเปิดงานวันเกษตรตำบลสมอแข เกษตรวิถีใหม่ ชาวสมอแขใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก


โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ร่วมมือกับเกษตรกรทั้ง 8 หมู่บ้าน ของตำบลสมอแขร่วมจัดงานวันเกษตรตำบลสมอแข เกษตรวิถีใหม่ ชาวสมอแขใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ และการแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวตำบลสมอแข ซึ่งเกิดจากการบูรณาการของทุกภาคส่วน ทำให้ประชาชนชาวตำบลสมอแขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งมั่นคงต่อไป

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป