26/07/2024

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ผู้สูงอายุ

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ผู้สูงอายุ
นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง (นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง) พร้อมด้วยคณะกรรมการเเละสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง เกษตรอำเภอแม่สะเรียง ตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 337 สมาชิกกองอาสารักษาดินเเดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตลำปาง เเละประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเวียง ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ นางจันทรา ขันติยะ บ้านเลขที่ 335 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัยให้มีความสะดวก ปลอดภัย และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยมี จิตอาสาพระราชทาน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 337 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และประชาชนในพื้นที่ร่วมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้นางจันทรา ขันติยะ
นอกจากนี้ อำเภอแม่สะเรียง มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท ตามโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมเเซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เเละผู้สูงอายุ ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป