21/07/2024

ฉะเชิงเทรา-ชมรมศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการพี่เพื่อน้อง”

ฉะเชิงเทรา-ชมรมศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการพี่เพื่อน้อง”

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชองเทรา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการพี่เพื่อน้อง” โดย ชมรมศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยมีนายรุ่งเรือง สูยะนันทน์ รอง ผอ.ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะศิษย์เก่า /คณะ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา/ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

สืบเนื่องจาก ท่านเจ้าคุณกิตติสารมุนี (ประจักษ์ เขมกาโม ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในฐานะศิษย์เก่ ได้ดำริ และได้ปรารภกับเพื่อน ๆ ศิษย์เก่าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ถึงการริเริ่มจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้รุ่นน้องที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยที่ท่านเจ้าคุณกิตติสารมุณี ท่านได้มอบทุนการศึกษาตั้งต้นไว้ให้ก่อนจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)


ดังนั้น กลุ่มศิษย์เก่าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยการนำของ กำนันเจนวุฒิ ประเสริฐ ประธานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะศิษย์เก่า จึงได้ รวมตัวกลุ่มเพื่อนๆ ศิษย์เก่าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ขึ้น


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองในระดับหนึ่ง / เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ /


เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และอนาคตที่ดีของน้อง ๆ รวมถึงการปลูกฝังให้น้อง ๆ มีจิตใต้สำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และคอยช่วยเหลือดูแลรุ่นน้องต่อไปในอนาคต โดยการมอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในครั้งนี้ ทางชมรมฯ ได้มอบทุนเป็นจำนวน 100,000 บาท โดยแบ่งเป็น 20 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป