22/07/2024

กาฬสินธุ์ร้อยดวงใจไทสหัสขันธ์เดินหน้าแก้จนช่วยผู้ยากไร้ 400 ครัวเรือน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าแก้จนเชิงประจักษ์ มอบทุนการศึกษาเด็กเรียนเรียนดีแต่ยากจน ถุงยังชีพไข่ไก่ แก่ผู้ยากไร้ 13 หมู่บ้าน 400 ครัวเรือน หลัง อบต.สหัสขันธ์ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์ จัดกิจกรรมร้อยดวงใจไทสหัสขันธ์ วัดช่วยบ้าน บ้านช่วยวัด ท้องถิ่นช่วยหนุน ปลูกต้นบุญต้นรัก โดยการออกบิณฑบาตได้ 4 วัน ได้รับปัจจัยกว่า 130,000 บาท และข้าวสารอาหารแห้งจำนวนมาก


ที่ศาลาการเปรียญวัดถ้ำปลา ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รักษาการเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนผู้ยากไร้ 13 หมู่บ้าน 400 ครัวเรือน และทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน 50 ทุน โดยมี รศ.จิระนันท์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวสุภาพร เกียรติดำเนินงาม ผู้แทนนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาความยากจนของ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ซึ่งได้จากการออกรับบิณฑบาตระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. ภายใต้กิจกรรม ร้อยดวงใจไทสหัสขันธ์ วัดช่วยบ้าน บ้านช่วยวัด ท้องถิ่นช่วยหนุน ปลูกต้นบุญต้นรัก มีนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายธวัชชัย บุญทานันท์ นายก อบต.สหัสขันธ์ นายประยง คำตา กำนัน ต.สหัสขันธ์ และประชาชนในพื้นที่ กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม


นายธวัชชัย บุญทานันท์ นายก อบต.สหัสขันธ์ กล่าวว่า ริเริ่มโครงการจากการพบเห็นปัญหาในพื้นที่ โดยพระครูรังสรรค์สหัสคุณ เจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์ และเจ้าอาวาสวัดถ้ำปลา เป็นผู้นำร่องดำเนินกิจกรรม ร้อยดวงใจไทสหัสขันธ์ วัดช่วยบ้าน บ้านช่วยวัด ท้องถิ่นช่วยหนุน ปลูกต้นบุญต้นรัก ปีที่ 2 เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มคนยากจนตามข้อมูลทีพีแมพ นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป้าหมายหลังการเอ็กซเรย์พื้นที่ 199 ครัวเรือน

โดยกำหนดออกรับบิณฑบาตเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมปลูกต้นบุญต้นรักร่วมกัน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน โดยได้รับเงินสดทั้งหมด 137,309 บาท ข้าวสาร 2,072 กิโลกรัม ขนม 9,970 ชิ้น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,827 ห่อ ขม 1,450 กล่อง โดยหลังจากการประชุมคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน ได้จัดสรรให้ครัวเรือนยากจน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 400 ครัวเรือน และมอบทุนการศึกษากับเด็กทุนละ 500 บาท จำนวน 50 ทุน


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า พื้นที่ ต.สหัสขันธ์ ได้มีกิจกรรม ร้อยดวงใจไทสหัสขันธ์ วัดช่วยบ้าน บ้านช่วยวัด ท้องถิ่นช่วยหนุน ปลูกต้นบุญต้นรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เป็นความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และราชการ เพื่อบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ เป็นการแก้ไขปัญหาเริ่มจากชุมชน มีส่วนราชการช่วยสนับสนุนทั้ง อำเภอ และ อบต.สหัสขันธ์ โดยใช้พลังศรัทธาและเนื้อแท้ของคนสหัสขันธ์ที่ชอบการทำบุญตักบาตร จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา

รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนโดยคณะสงฆ์ที่มีต่อเนื่อง ทั้งการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ กิจกรรมสะพานบุญเทโวสหัสขันธ์ และกิจกรรมร้อยดวงใจไทสหัสขันธ์ วัดช่วยบ้าน บ้านช่วยวัด ท้องถิ่นช่วยหนุน ปลูกต้นบุญต้นรัก นับเป็นจุดแข็งของอำเภอสหัสขันธ์ ที่ได้ทำให้กระบวนการแก้จนสำเร็จ มีความชัดเจน และเห็นผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งในอนาคตจะดำเนินการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ที่มีความพร้อมต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป