21/07/2024

พิจิตร-ชาวนาพิจิตรวอนขอใช้น้ำจากเหมืองแร่ยิปซั่มที่หมดสัมปทานไปแล้ว40ปีหวังสูบน้ำใช้เพื่อการเกษตร7พันไร่

พิจิตร-ชาวนาพิจิตรวอนขอใช้น้ำจากเหมืองแร่ยิปซั่มที่หมดสัมปทานไปแล้ว40ปีหวังสูบน้ำใช้เพื่อการเกษตร7พันไร่
  https://youtu.be/CWlO3j_Jmc4
           ความเดือดร้อนของเกษตรกร คือ ภารกิจเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายควรต้องช่วยกันเร่งแก้ไข ชาวบ้านรวมตัวพาว่าที่ ส.ส.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่ดูเหมืองแร่ยิปซั่มเก่าที่ขุดเอาแร่ไปทำประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ทิ้งร่องรอยเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ถึง 3 แปลง เนื้อที่รวมๆ กว่า 300 ไร่  มีมวลน้ำมหาศาล ขาดแค่เพียงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอุดหนุนให้สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ จะช่วยชาวนาปลูกข้าวหอมมะลินาปี/นาปรัง ได้กว่า 7 พันไร่  สร้างเม็ดเงินได้ถึงปีละ 30 ล้านบาท
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ว่าที่ ส.ส. พิจิตร เขต 2  ได้รับการประสานงานจาก  นายจรัญ พุ่มพฤกษ์ นายก อบต.วังงิ้ว ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โดยได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำที่เกิดจากการขุดเหมืองของบริษัท SCG ที่ทำเหมืองแร่ยิปซั่มในอดีต โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ที่บริเวณหมู่ 2 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
 ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำเวทีพบปะพูดคุยกับชาวบ้านของ ต.วังงิ้วทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อฟังปัญหา ฟังความต้องการของราษฎรที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเกษตรกรมีอาชีพทำนา ทำไร่ ต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า อยากใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เป็นเหมืองแร่ยิปซั่มเก่า ซึ่งมีพื้นที่ถึง 3 แปลง พื้นที่รวมๆกันมากกว่า 400 ไร่ ซึ่งถ้าสามารถผลักดันทำโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะสามารถสูบน้ำช่วยชาวนาในพื้นที่ดังกล่าวนี้ได้ถึง 11 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิกว่า 7,000 ไร่ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นรายได้ให้ประชากรที่มีอยู่ทั้งสิ้น 3,922 คน ให้มีรายได้อย่างน้อยปีละ 30 ล้านบาท โดยเชื่อมั่นว่าหากมีการสูบน้ำจากเหมืองแร่ยิปซั่มเก่านี้ได้ก็จะทำให้พื้นที่ทำการเกษตรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรม
 ภายหลังการลงพื้นที่  นายดณัญ ฤทธิ์เรืองเดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านดงเจริญ อ.ดงเจริญ เผยว่า เดิมที่ผ่านมาชาวบ้านในตำบลวังงิ้วใช้น้ำจากบ่อแร่ยิปซั่มเก่า ซึ่งเป็นเหมืองแร่ยิปซั่มบนพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นบ่อที่ 1 เนื้อที่ 199 ไร่ และยังมี บ่อแร่ยิปซั่มเก่า บ่อที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่ 130 ไร่ , บ่อแร่ยิปซั่มเก่า บ่อที่ 3 ซึ่งมีพื้นที่ 57 ไร่ ซึ่งทั้ง 3 บ่อ มีความลึกเฉลี่ย 80 เมตร  ซึ่งใช้ประโยชน์เป็นทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน โดยชาวบ้านได้รับอานิสงส์จากบริษัททำเหมืองแร่ยิปซั่มที่ยังมีการดำเนินการอยู่สูบน้ำออกเพื่อการทำเหมือง แต่ชาวนาได้ใช้น้ำส่วนนี้ แต่ก็ไม่มากนัก ดังนั้นหากถ้ามีโครงการสูบน้ำจากบ่อแร่ยิปซั่มเก่าอย่างเป็นรูปธรรมก็น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับชาวนาของ ต.วังงิ้ว และ ต.วังงิ้วใต้ ของ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร  ดังกล่าวอีกด้วย จึงได้ร่วมคิดร่วมเสนอผ่านไปยัง นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ว่าที่ ส.ส. พิจิตร เขต 2  ว่า ขอให้ช่วยประสานงานและผลักดันโครงการดังกล่าวนี้ด้วย
สิทธิพจน์  พิจิตร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป