19/07/2024

สมุทรสงคราม-หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการรอบ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม-หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการรอบ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่8มิย2566​ นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการรอบ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home จังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ได้เข้าคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหารือข้อราชการ และลงพื้นที่ติดตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจอมปลวก และติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงที่ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป
กวีชัย/สมุทรสงคราม

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป