21/07/2024

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ประชุมเร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอสีคางดำคุกคามบ่อเลี้ยงกุ้ง ปู และหอย

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ประชุมเร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอสีคางดำคุกคามบ่อเลี้ยงกุ้ง ปู และหอย
วันนี้(12 มิถุนายน 2566)นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยวสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเร่งด่วน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ผู้แทนนายอำเภออัมพวา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากตำบลยี่สาร,แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา และตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร ได้มีกลุ่มผู้เลี้ยง กุ้ง ปู และหอย ร้องเรียนต้องการให้จังหวัดฯช่วยเหลือในการกำจัดปลาหมอสีคางดำ ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลยี่สาร,แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา และตำบลคลองโคลนมาตั้งแต่ปี 2558 มาจนถึงปัจจุบัน สร้างความเสียหายให้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง ปู หอย ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 507 ฟาร์ม ทั้งระบบบ่อปิดและระบบบ่อเปิด ความเสียหายต่อราย/ปีละกว่าล้านบาท ในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จะจัดหาพันธุ์ปลากะพงขาวนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ในเขตตำบลแพรกหนามแดง คลองโคน คลองช่อง ตามจุดที่เกษตรกรแจ้งว่าได้มีการแพร่ขยายของปลาหมอสีคางดำ ไปเป็นวงกว้างและยากที่จะกำจัดได้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปล่อยน้ำเข้าบ่อ ปลาหมอสีคางดำก็จะแฝงตัวเข้ามากับน้ำ กินกุ้งที่เกษตรกรนำมาปล่อย จากนั้นได้สั่งการให้สำนักงานประมงจังหวัดฯ ประสานกับบริษัทฯที่รับซื้อปลาหมอสีคางดำ ไปแปรรูปมาดำเนินการรับซื้ออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาวิธีการป้องกันทำอย่างไรเวลาเกษตรกรนำน้ำเข้าบ่อจะไม่ให้ปลาหมอสีคางดำแฝงตัวมากับน้ำได้ และขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการคุกคาม นอกจากนี้ขอให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มในการจัดทำกากชากำจัดปลาหมอสีคางดำ จำหน่าย เพื่อลดต้นทุน เพราะในท้องตลาดราคาสูง เบื้องต้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จะจัดงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนในเบื้องต้น

กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป