22/07/2024

นครนายก – ภาครัฐร่วมกับชุมชนวางแผนการดำเนินการพัฒนาบริการจัดการอ่างเก็บน้ำห้วยปรือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ภาครัฐร่วมกับชุมชนวางแผนการดำเนินการพัฒนาบริการจัดการอ่างเก็บน้ำห้วยปรือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมแก้ใขปัญหาและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก นายกองโท อิสรา สุขแจ่งใส นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานเปิดการประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาบริการจัดการอ่างเก็บน้ำห้วยปรือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างอาชีพรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีนายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ พลตำรวจตรี สุรพล บุญมา ว่าที่ส.ส.นครนายก พรรคเพื่อไทย นายเจษฎา บุญสุยา ตัวแทนชลประทาน และผู้สมาชิกสภาอบต. นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ในตำบลเขาพระได้ร่วมกันประชุมและรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลเขาพระ

โดยที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เสนอแนวทางการพัฒนาและทำงานร่วมกัน โดยมอบให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ให้ภาครัฐรับทราบความต้องการและร่วมกันขับเคลื่อน การพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมีระบบ และเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว ที่จะ เข้ามาหาความสุข และชื่นชม ธรรมชาติที่สวยงาม ของอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดเวทีย่อยให้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน ในการวางกรอบการพัฒนาความสงบเรียบร้อย รวมถึงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย โดยมีทีมงานชุมชนที่เข้มแข็งเข้ามาร่วมบริหารจัดการ คาดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทามาท่องเที่ยวได้ในเร็วๆนี้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป