21/07/2024

ปทุมธานี ชาวลาดหลุมแก้วปลื้มร่วมปลูกกล้วย1,000ต้นสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ ปชช.ฟรี

ปทุมธานี ชาวลาดหลุมแก้วปลื้มร่วมปลูกกล้วย1,000ต้นสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ ปชช.ฟรี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะ 5 ไร่ ถนนเลียบคลองขวางล่าง ฝั่งตะวันออก หมู่ 7 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นกล้วย จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นทีสีเขียวและเป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้ฟรี


บรรยากาศกิจกรรมปลูกต้นกล้วย จำนวน 1,000 ต้น บนพื้นที่สาธารณะ 5 ไร่ มีนายสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว , นายสำรวย เกาะแก้ว กำนันตำบลลาดหลุมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ของอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกันปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง และกล้วยหอมทอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพื้นทีสีเขียวให้ชุมชน และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เติมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำสร้างอาชีพและรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตคุณในชุมชนดีอย่างยั่งยืน


นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า ภายใต้การอำนวยการของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมการทำกิจกรรมปลูกกล้วย 1,000 ต้น ในวันนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ มุ่งมั่นน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การใช้ชีวิตแบบ “พึ่งพาตนเอง” และถือว่า การปลูกต้นกล้วยในพื้นที่สาธารณะครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ผ่านนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแนวทาง “หนึ่งตำบลหนึ่ง หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village)

รวมถึงพระราชดำริการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สอดคล้องกับแนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” ซึ่งการเลือกปลูกต้นกล้วยถือว่า มีประโยชน์มากมายมหาศาล สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น ใบ และผล โดยต้นกล้วยสามารถช่วยป้องกันตลิ่ง การกัดเซาะของหน้าดิน ผลที่ได้มีทั้งหัวปลี หวีกล้วย หยวกกล้วยที่ประชาชนสามารถบริโภคได้ทั้งหมด จนสามารถเผื่อแผ่ให้สัตว์ต่างๆ ได้บริโภค รวมถึงใบตองสามารถนำมาห่ออาหาร และทำประโยชน์ต่างๆ ได้นานัปประการ การทำกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสร้างพื้นที่แห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ประชาชน ประชาชนมีสุข สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ และเป็นต้นแบบให้กับตำบล หมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ได้สืบต่อไป


ด้าน นางรภัสสา ชูเงิน ชาวตำบลลาดหลุมแก้ว หมู่ 7 กล่าวว่า ตนเองชาวลาดหลุมแก้วรู้สึกประทับใจมากที่ได้ร่วมกับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนที่ร่วมกันปลูกกล้วย เพื่อเป็นสาธรณะประโยชน์ให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ และประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ได้เก็บรับประทานได้ฟรี ใบกล้วย ผลกล้วยก็สามารถทำประโยชน์ได้ ถือเป็นการได้แบ่งปันกันภายในชุมชน ส่วนต้นกล้วยที่พวกเรานำมานั้นเอามาจากชาวบ้านแต่ละบ้านนำมารวมกัน บ้านโน่นนิด บ้านนั่นหน่อย ใครมีมากก็นำมาหลายต้น ใครมีน้อยก็นำมาน้อย หลังจากนี้พวกเราชาวบ้านก็จะแบ่งกันดูแล เพื่อได้ต้นกล้วยที่ปลูกเจริญเติบโตได้ ประกอบกับช่วงนี้หน้าฝน ต้นกล้วยจะเติบโตได้ดี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป