26/07/2024

พังงา-บรรลุแผนฯ!!ผู้ว่าฯพังงาให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าภารกิจหน่วยงานในสังกัด

พังงา-บรรลุแผนฯ!!ผู้ว่าฯพังงาให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าภารกิจหน่วยงานในสังกัด
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.66 ที่ห้องรับรองเจ้าเมือง ศาลากลางจังหวัดพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ให้การต้อนรับนายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามตวามก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
พร้อมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ
ต่อจากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ได้เดินทางลงพื้นเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
………………….
ภาพ..ขอบคุณภาพ สนง. พม.จังหวัดพังงา
ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป