21/07/2024

ชลบุรี-ปัญหา “ขยะเกาะล้าน” ใกล้ได้บทสรุปหลังอัยการสูงสุดตรวจทานสัญญาจ้างแล้วเสร็จ เตรียมชงเรื่องเสนอฝ่ายบริหารขอความเห็นชอบจ้างผู้รับเหมา มั่นใจขยะตกค้างกว่า 7 หมื่นตันหมดลงใน 3 ปี

ชลบุรี-ปัญหา “ขยะเกาะล้าน” ใกล้ได้บทสรุปหลังอัยการสูงสุดตรวจทานสัญญาจ้างแล้วเสร็จ เตรียมชงเรื่องเสนอฝ่ายบริหารขอความเห็นชอบจ้างผู้รับเหมา มั่นใจขยะตกค้างกว่า 7 หมื่นตันหมดลงใน 3 ปี

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มกฎหมาย กองพัสดุ และสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือบทสรุปแนวทางแก้ ไขปัญหาขยะบนพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้านซึ่งมีปัญหาสะสมมาตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากไม่สามารถบรรทุกใส่เรือเพื่อขนถ่ายมาทิ้งยังฝั่งเมืองพัทยาได้

ด้วยสภาพของเรือขนส่งที่เก่าชำรุดและเกิดปัญหาขัดข้อง จนทำให้นับตั้งแต่นั้นชุมชนบ้านเกาะล้าน ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีปริมาณขยะสะสมแล้วกว่า 70,000 ตัน ซึ่งถูกนำไปกองทิ้งรวมไว้บริเวณบ่อน้ำเดิมหน้าเขานมใกล้หาดแสมจนกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าปัญหาขยะเกาะล้านเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องรีบแก้ไข ด้วยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางไปพักผ่อนวันละนับหมื่นคนส่งผลให้มีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 20-25 ตันและยังต้องขนไปรวมไว้ในพื้นที่กองขยะเดิมจนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

จึงกำหนดแนวทางในการสัมปทานว่าจ้างผู้รับเหมามากำจัดแบบเตาเผาขยะ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆที่ดำเนินการมา จึงจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหารือกับทางอัยการสูงสุดเพื่อ ให้พิจารณาหนังสือสัญญามีความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย กระทั่งผ่านระยะเวลามาพอสม ควรจึงส่งเรื่องกลับมาหลังตรวจทานและแก้ไขจนแล้วเสร็จ

สำหรับการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะล้านนั้นจากผลการศึกษาจะใช้รูปแบบของการสร้างเตาเผาขยะ ซึ่งจะทำการจัดสร้างไว้จำนวน 2 เตา มีความสามารถในการเผาทำลายขยะได้เตาละ 25 ตัน/วัน หรือรวมแล้ววันละ 50 ตัน/วัน โดยแบ่งเป็นขยะสะสม 1 เตา และขยะที่เกิดขึ้นใหม่อีก 1 เตา ซึ่งหากดำเนินการแล้วคาดว่าจะสามารถกำจัดขยะตกค้างให้หมดลงได้ภายในระยะเวลา 3-5 ปี

จากนี้จะเร่งร่างสัญญาเสนอฝ่ายบริหาร และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงนามเพื่อประกาศว่าจ้างผู้รับเหมาให้ดำเนินการตามแผนโดยทำการก่อสร้างเตาเผาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างเผาทำลายขยะตันละ 1,900 บาท และมีการประบเรทราคา 10 % ทุก 5 ปีในสัญญาสัมปทานระยะเวลา 25 ปี ซึ่งแผนงานนี้ต้องสำเร็จในยุคสมัยนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของเกาะล้านอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป