21/07/2024

ชลบุรี-โบว่ากรุ๊ป พัทยา สนับสนุนพิซซ่าฮาลาลให้นักเรียน-ครูโรงเรียนบ้านรถไฟ พร้อมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้ชาวบ้าน 3 ชุมชน ร่วมทำบุญเฉลิมฉลองรับวันอีดิลอัฏฮา

ชลบุรี-โบว่ากรุ๊ป พัทยา สนับสนุนพิซซ่าฮาลาลให้นักเรียน-ครูโรงเรียนบ้านรถไฟ พร้อมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้ชาวบ้าน 3 ชุมชน ร่วมทำบุญเฉลิมฉลองรับวันอีดิลอัฏฮา

มีรายงานว่า โรงเรียนบ้านรถไฟ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนมุสลิมได้เตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในวันอีดิลอัฏฮา หรือ วันอีดใหญ่ โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2566

ในการนี้ ฮัจยีอาลี ราชัย ปาทาน ผู้บริหารโบว่ากรุ๊ป พัทยา ได้ร่วมสนับสนุนอาหารว่างเป็นพิซซ่าฮาลาลให้กับเด็กนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจที่ดี และร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับวันอีดใหญ่ที่จะถึงด้วย

นอกจากนี้ ทางโบว่ากรุ๊ป พัทยา ยังได้บริจาคเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มให้กับชาวบ้านใน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนต้นกระบก ชุมชนเจริญสุขพัฒนา และชุมชนบ้านกระบก 33 สร้างรอยยิ้มให้ชาวบ้านที่มารับการบริจาคได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง วันอีดิลอัฏฮา หรือ วันอีดใหญ่ ตรงกับวันที่ 10 เดือน ซุลฮิจญะห หรือตรงกับเดือน 12 ของปฏิทินอิสลาม เป็นวันหยุดอิสลามอันที่สองที่ถือเป็นวันสำคัญของที่พี่น้องมุสลิมได้ร่วมเฉลิมฉลองทั่วโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป