25/09/2023

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
ในการนี้ นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 22.00 น. ได้เกิดเหตุฝนตกหนัก อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มราษฎรได้รับ ความเดือนร้อน ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จํานวน 55 ครัวเรือน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

You may have missed