29/09/2023

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยว ร่วมสรุปสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง บ้านกุงไม้สัก ตำบลหมอกจำแป่ ซึ่งน้ำป่าไหลหลากยังทำให้สะพานซูตองเป้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดแม่อ่องสอนได้รับความเสียหาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าสะพานซูตองเป้ เป็นสัญลักษณ์ความศรัทธาของการ่วมแรงระหว่างชาวบ้านกับวัด และยังเป็นจุดสำคัญที่ขึ้นชื่อของจังหวัด โดยขอให้ชาวบ้านร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพสะพานซูตองเป้ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายให้กับสะพานแห่งนี้พังเสียหายกว่า 20 เมตร รวมทั้งตรวจดูสภาพของลำน้ำเพื่อดำเนินการป้องกันอุทกภัยในอนาคตต่อไป
จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมยัง โรงเรียนบ้านห้วยผา และชาวบ้านหมู่บ้านห้วยผา พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและมอบเงินค่าทำศพช่วยเหลือเบื้องต้น 29,700 บาท ซึ่งนอกจากบ้านเรือนราษฏรแล้ว โรงเรียนห้วยผา ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันทางโรงเรียนได้มีประกาศปิดการเรียนการสอน 7 วัน หลังจากนั้น ผู้ว่าฯ ได้เดินทางดูการซ่อมแซมสะพานข้ามลำน้ำ ซึ่งพบตอม่อทรุด บริเวณ สะพานห้วยผา 3 บนทางหลวง 1095 แม่ฮ่องสอน –ปาย หน้าโรงเรียนบ้านห้วยผา ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ และสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติ โดยจำกัดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 20 ตัน
สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ประสบภัยใน 2 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอปาย โดยอำเภอเมือง มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลห้วยผา จำนวน 8 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 6 หลังคาเรือน สถานที่ราชการ 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียนห้วยผาและอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ นอกจากนั้นแล้วยังมีผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกรได้รับความเสียหายกว่า 400 ไร่ รวมทั้งมีผู้เสียชีวิต 1 คน ตำบลหมอกจำแป่ มีหมู่บ้านได้รับความเสียหาย 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ 38 ครอบครัว ตำบลปางหมูได้รับความเสียหาย 13 หมู่บ้าน โดยที่บ้านกุงไม้สัก ได้รับความเสียหาย หนักโดยเป็นพื้นที่นาของเกษตรกร และบริเวณสะพานซูตองเป้ ส่วนตำบลผาบ่อง มีหมู่บ้านได้รับความเสียหาย 12 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านผาบ่อง บ้านป่าปุ๊ บ้านห้วยเดื่อ และบ้านผาบ่องเหนือ สำหรับอำเภอปาย ได้รับความเสียหายใน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียงใต้ จำนวน 5 หมู่บ้าน และตำบลทุ่งยาว จำนวน 12 หมู่บ้าน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

You may have missed