29/09/2023

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าร้อยเอ็ด มอบบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าร้อยเอ็ด มอบบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

วันนี้(13 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. ณ บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 9 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน เพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2566

โดยมี นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอปทุมรัตน์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยเป็นกาสร้างบ้านให้แก่ นายสวัสดิ์ กำลา ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันนี้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน แต่เป็นคนดีของสังคม ที่มีความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือสังคม ของภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาจัดทำเป็นงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตามภารกิจต่างๆ เช่น ด้านการออกหน่วย รับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่างๆ อาทิเช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาวและภัยพิบัติอื่นๆ ด้านการให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

You may have missed