12/12/2023

#สมุทรสงคราม#มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม(เม่งกักเซี่ยงตั๊ว)จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด(ซิโกว)

#สมุทรสงคราม#มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม(เม่งกักเซี่ยงตั๊ว)จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด(ซิโกว)
นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ประธานมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม และ คณะกรรมการมูลนิธิฯจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด(ซิโกว)และพิธีไหว้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติองค์ตี่จั่งอ้วงผ่อสัก ประจำปี 2566 ณ วิหารเจียวเยี่ยงไท้ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
จากนั้นฝ่ายสวดจีนทำพิธีสวดมนต์จีน ฝ่ายพิธีทรงประกอบพิธีทรงอัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือ เพื่อทำพิธีทิ้งกระจาด(ซิโกว)โปรดดวงวิญญาณไร้ญาติและประทานพรให้ผู้เข้าร่วมงาน มีแต่ความสุขความเจริญ และแจกถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง และ ผู้ยากไร้ในแต่ละชุมชนจำนวน 2,000 ชุด

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป