24/06/2024

กำแพงเพชร – จัดกิจกรรมการเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ

กำแพงเพชร – จัดกิจกรรมการเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.30 น. ที่ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นธานพิธีเปิดกิจกรรมการเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดฯ พร้อม ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยศิริราชมูลนิธิและศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน ตลอดจนการรณรงค์ สนับสนุนเพื่อสร้างเสริมวินัยการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นในคนไทย ในชื่อโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นการรวมพลัง ขับเคลื่อนโครงการฯผ่านเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 13 เขตครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ผ่านระบบไทยรัน จำนวนทั้งสิ้น 2,226 คน แบ่งเป็น
– ระยะ 5 กิโลเมตร จำนวน 224 คน
– ระยะ 10.5 กิโลเมตร จำนวน 2,042 คน////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป