12/12/2023

แม่ฮ่องสอน-คึกคัก ลานวัฒนธรรมวัดจองสูง แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมงานออกหว่า ชูความเป็นเลิศอัตลักษณ์ท้องถิน

แม่ฮ่องสอน-คึกคัก ลานวัฒนธรรมวัดจองสูง แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมงานออกหว่า ชูความเป็นเลิศอัตลักษณ์ท้องถิน
ค่ำคืนที่ผ่านมา ณ ลานวัฒนธรรม วัดอุทธยารมณ์ หรือ วัดจองสูง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายอัครเดช วันไฃยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานเปิดงาน ลานวัฒนธรรมประเพณีออกหว่า ประจำปี 2566 โดยมี นายสุเทพ นุชทรวง ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในนามวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กล่าวถึง กิจกรรมลานวัฒนธรรม ดำเนินการโดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียงเพื่อเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาของอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมการมั่วคัวฮอม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชิมช๊อปนั่งขันโตกชมการแสดง
โดยประเพณีออกหว่า ของอำเภอแม่สะเรียง เป็นประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นของอำเภอแม่สะเรียง มีองค์ประกอบ 3 มิติ คือ มิติของการตักบาตร เวลาตี 4 ถึง 6 โมงเช้า มิติที่ 2 คือมิติของงานรื่นเริง การตกแต่งประดับประดาของเมืองที่เต็มไปด้วยโคม ราชวัติ และงานรื่นเริง ในวัดหรือ ลานวัฒนธรรม ณ สถานที่วัดอุทยารมณ์แห่งนี้ และมิติที่ 3 คือประเพณีแห่เทียนเหง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 นี้
ลานวัฒนธรรม วัดอุทธยามณ์แห่งนี้ด้วย ถือว่าเป็นกิจกรรมโครงการที่สำคัญยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนการสนับสนุนส่งเสริม “แหล่งเรียนรู้มีชีวิตของชุมชน” เป็นแหล่งเผยแพร่ ถ่ายทอด วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมการแสดง วัฒนธรรมการแต่งกาย และที่สำคัญคือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ที่กำหนดทิศทางโดยคนในชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป