24/06/2024

ยะลา-เบตง พุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

เบตง พุทธศาสนิกชนชาว อ.เบตง ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี2566

 


เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 30 ต.ค.66 ที่วัดพุทธาธิวาส (พระอารามหลวง) อ.เบตง จ.ยะลา นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชนชาวไทยในอำเภอเบตง นำเอาดอกไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี2566

เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ส่งเสริมความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เล็งเห็นความสำคัญคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันออกพรรษาอีกด้วย


สำหรับ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ชาวพุทธปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ตามความเชื่อที่ว่า เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม และเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ในครั้งนั้นเมื่อบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสทราบข่าว ต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป