26/06/2024

สระบุรี/มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระบุรี จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

สระบุรี/มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระบุรี จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

 


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระบุรีมอบสิ่งของพระ ราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)มี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ปลัดจังหวัดสระบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดสระบุรี และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีร่วมพิธีฯ

โดยนายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ พร้อมข้าราชการอำเภอเสาไห้ จิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามและพสกนิกรชาวตำบลม่วงงาม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในวันนี้

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทุนไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพศิริมงคลแก่ผู้ประสบภัยและพสกนิกรชาวตำบลม่วงงาม
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2566เวลาประมาณ 11.00 น.ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 9/ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ นางสมใจ แก้วคำ อายุ 67 ปี ลักษณะตัวบ้านเป็นบ้านไม้ 2 ชั้นได้รับความเสียหายทั้งหลัง.

 

/ดำรงค์ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป