19/06/2024

ชุมพร – กฐินพระราชทาน ทอดถวาย วัดบางลึก ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ชุมพร – กฐินพระราชทาน ทอดถวาย วัดบางลึก ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นางอาภาพร จินรัตน์ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดบางลึก  ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำนักพระราชวัง หมายรับสั่งที่ 7624  วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางอาภาพร จินรัตน์ เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดบางลึก  ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  วันที่ 4 ตุลาคม 2566  นำหมายเรียก นางอาภาพร จินรัตน์ เพื่อทราบ ติดต่อรับผ้าพระกฐิน จำนวน 1 ไตร จากเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ สมเด็จพระน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัจติราชนารี โดยตรง พลอากาศเอกสถิตย์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง

 

กำหนดการ พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน เวลา 09.00น. ถวายภัตตาหารภิกษุสามเณร เวลา 10.00น.มีกิจกรรมการแสดงต้อนรับผ้ากฐินพระราชทานเสร็จจากการแสดงได้ตั้งขบวนแห่กฐินรอบโบสถ์ พิธีถวายผ้าพระกฐินในเวลา 13.00น. พระเทพวชิรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร  เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ    เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ดร.อาภาพร จินรัตน์ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษเป็นประธาน ร่วมกับ นายสันติ หอมละออ กำนัน ตำบลบางลึก นายปรีชา สมบัตินา นายกเทศบาล ตำบลบางลึก นายอนุชา คงกระพัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร พร้อมคณะ บรรยากาศในงานวันนี้มีพี่น้องประชาชนร่วมมาออกร้านโรงทาน แจกอาหารงาน กฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป