19/06/2024

สระบุรี- อตีดที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี

สระบุรี- อตีดที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี

 

วันที่ 5 พฤศจิ กายน 2566 เวลา 11.30น.คุณทรงกรด ใสแก้ว อดีต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคุณจิราภา สุขสวัสดิ์ ภริยา เจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัด ผดุงธรรม(ระเขน) ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการฉลองกฐินสามัคคีโดยวงดนตรีย้อนยุค “เสี่ยดำ สระบุรี”


ในการนี้การคณะกรรมการศิษย์ยานุศิษย์ร่วมจัดกฐินสามัคคีเป็นเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2566 เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาจนครบไตรมาส 3 เดือน หลังจากพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษาออกพรรษาจะมีการจัดการทอดกฐินสามัคคีประจำปีและกำหนดวันทอดกฐินสามัคคีของแต่ละวัด หรือกฐินที่มีเจ้าภาพจองไว้แล้วล่วงหน้า ต้องทอดให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนับจากวันออกพรรษาและเป็นประเพณีวัฒนธรรม สืบทอดกันมาทุกปี.

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป