11/12/2023

กำแพงเพชร – ประชุมหารือการแสดงเดินแบบผ้าไทย เพื่อเตรียมการจัดการแสดงเดินแบบพร้อมกับการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานลอยกระทงธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2566

กำแพงเพชร – ประชุมหารือการแสดงเดินแบบผ้าไทย เพื่อเตรียมการจัดการแสดงเดินแบบพร้อมกับการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานลอยกระทงธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2566

นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมหารือการแสดงเดินแบบผ้าไทย โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมฯ ด้วย เพื่อเตรียมการจัดการแสดงเดินแบบผ้าไทย พร้อมกับการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานลอยกระทงธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือในเรื่องรูปแบบกิจกรรม แนวคิดของผ้าที่จะใช้ในการเดินแบบ กลุ่มเป้าหมายในการเดินแบบ ซึ่งจะมีการเดินแบบผ้าไทยก่อน หลังจากนั้น จะเป็นการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานลอยกระทงธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ที่ประชาชนจะคอยลุ้นรางวัลสลากกาชาดการกุศลต่อไป ////

ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป