21/06/2024

ปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เชิงรุกชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก่อนหมดเขต 10 พ.ย. นี้

ปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เชิงรุกชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก่อนหมดเขต 10 พ.ย. นี้

 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 เวลา 11.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ออกรณรงค์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พร้อมจัดหน่วยให้บริการเชิญชวนให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตราต่าง ๆ ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีนางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี นางรุ่งทิวา ทองสุกนอก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีร่วมให้คำแนะนำทั้งนี้

การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม กำหนดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 – 31 ตุลาคม 2566 และขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน นี้ ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th และกำหนดการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป